بهترین زمان برای سمپاشی کلزا

بهترین زمان برای سمپاشی کلزا بسته به آفتی که مزرعه را درگیر کرده است متفاوت می باشد.

بهترین زمان برای سمپاشی کلزا به عنوان گیاه دانه روغنی با ارزش تغذیهای بالا و به طبع اهمیت اقتصادی بالا رو به رشد، مبحثی است که بدون آشنایی با آفات مهم کلزا، قطعا به شکست منتهی میشود؛ زیرا باتوجه به مشاهده حدود 26 نوع آفت در مزارع کلزا ایران، سمپاشی در زمان نامناسب، نتیجهای جز افت محصول، هدر رفتن زمان و انرژی نیروی انسانی و تحمیل هزینه سم نخواهد داشت.

بهترین زمان برای سمپاشی کلزا بسته به آفتی که مزرعه را درگیر کرده است متفاوت میباشد، لذا مبحث معرفی آفات مهم کلزا را در ذیل پی میگیریم؛
کک نباتی در مبحث قبل معرفی شد. آفت بعدی که ممکن است مزرعه کلزا شما را درگیر کند سوسک منداب میباشد. دیدن گیاهانی که تنها از برگهای آنان رگبرگ مانده است، خبر از وجود سوسک منداب در مرحله لاروی و یا به صورت حشره کامل میدهد.
شناسایی این سوسک وقتی حشره کامل است چندان مشکل نیست؛ به رنگ قهوهای – قرمز با نوار عرضی تیره در پیش گرده پهن و در بالپوشها دیده میشود. حشره کامل سوسک منداب در اندازه 8 تا 10 میلی متر دیده میشود. اما لارو 10 تا 12 میلی متر است و سر سیاه، پشت خاکستری و زیر شکم زرد دارد، در قسمت سینهای سه جفت پا و در سطح پشتی بدن زگیلهایی را نیز دارا می باشد.

سوسک منداب در زمستان به صورت تخم در خاک است؛ اما در اسفند ماه لاروها شروع به تغذیه از برگهای گیاهانی که در زمین موجود میباشند، میکنند. بهار زمانی است که لاروها از خاک خارج میشوند و تبدیل به شفیره میگردند و تابستان را به حالت دیاپوز در خاک میگذراند؛ اما اواخر تابستان زمان بیدار شدن و جفتگیری این حشره می باشد.

مبارزه با سوسک منداب کلزا

برای مبارزه با سوسک منداب توصیه میگردد؛ در زمستان زمین با عمق زیادی شخم زده شود تا تعداد جمعیت آنها کاهش یابد؛ اما موثرترین راه، استفاده از یک سمپاشی بینقص و عالی است. سمومی که برای مبارزه برای کک نباتی در مزارع کلزا استفاده شد برای مبارزه با این افت نیز استفاده میشوند.
سمومی زیر برای مبارزه با سوسک منداب توصیه میگردد؛
دیازینون، فوزالن و کلرپیریفوس به ترتیب به میزان 1.5-2 لیتر، 2-3 لیتر و 2-2.5 لیتر به ازای هر هکتار کلزا.

بهترین زمان برای سمپاشی کلزا درگیر آفت سوسک منداب

بهترین زمان برای سمپاشی کلزا درگیر آفت سوسک منداب در زمانی است که شما اولین لارو و یا اولین حشرات کامل را مشاهده نمودید. همانطور که در قسمت بالا ذکر گردید در فصل بهار لاروها از خاک خارج میشوند، اگر در سنین اولیه لارو، سمپاشی نمایید، از خسارات بعدی به طبع جلوگیری خواهید نمود.

  • اما بهترین زمان برای سمپاشی کلزا زمانی تکمیل خواهد شد که شما بتوانید بهترین روش سمپاشی را انتخاب کنید. همانطور که میدانید با افزایش قیمت ارز، قیمت سموم نیز افزایش یافته است لذا بهترین روش سمپاشی در درجه اول باید کمک کند که در میزان سم مصرفی تا میزان 30 درصد صرفهجویی نمایید، باید اتلاف سم شما به حداقل برسد. به خاطر بسپارید؛ سمپاشی که با پاشش یکنواخت و در ارتفاع مناسب انجام نگیرد، منجر به افزایش مصرف سم در قسمتهایی از مزرعه خواهد بود.
  • از سویی دیگر ما کلزا پرورش میدهیم که سودآوری اقتصادی داشته باشد لذا در مزرعه درگیر آفت نمیخواهیم از نیروی کار زیاد برای سمپاشی استفاده نماییم و هزینه نیروی انسانی بالایی داشته باشیم. باتوجه به این مسائلی که گفته شد در میان انواع روش سمپاشی، استفاده از پهپاد سمپاش توصیه میگردد. مدتهاست که در کشورهای پیشرفته از پهپاد در کشاورزی مکانیزه استفاده میشود تا در کنار سرعت سمپاشی بالا، از دیگر مزایای پهپاد سمپاش که به برخی از آنها در قسمت بالا اشاره کردیم، استفاده کنند.

معرفی آفت سرخرطومی ساقه کلزا

آفت مهم بعدی که مزرعه کلزا شما را تهدید میکند، سرخرطومی ساقه کلزا است؛ آفتی که با سوراخهای تخمریزی از اواسط آذر تا اواسط دی ماه خود را معرفی میکند. در زمستان و و بهار لاروها با تغذیه از دمبرگ و رگبرگ اصلی شروع میکند، سپس به سراغ ساقه اصلی و طوقه میروند و خسارت خود را میزنند. اگر در این زمان به ساقه دست بزنید میبینید؛ حالت اسفنجی پیدا کرده و له میشود. همچنین قابل ذکر است؛ ساقه یا غلاف آسیب دیده زودتر میرسد، در نتیجه دانهها میریزند، این آسیب به طوقه مشکل بعدی که پدید میآورد؛ هموار کردن راه برای آفتهای دیگری چون حشرات پوسیده خوار است و در نهایت هنگامی که حشره کامل شد، از گلها تغذیه میکند. تخم سرخرطومی ساقه کلزا، سفید رنگ است که میتوانید بر روی ساقه یا غلاف ببینید. لارو نیز سفید متمایل به شیری است که فاقد پا بوده و کپسول سر تیرهتری دارد؛ اما حشره کامل که به طول 3-4 میلی متر دیده میشود خرطوم خمیده بلند و نازکی دارد و به رنگ خاکستری مایل به سفید دیده می شود.

بهترین زمان برای سمپاشی کلزا درگیر سرخرطومی

قبل از اندیشیدن درباره بهترین زمان برای سمپاشی کلزا آلوده به سرخرطومی بهتر است با اقداماتی چون استفاده از ارقام مقاوم شروع کنید و با افزایش نیتروژن خاک با کود، دوره لاروی را افزایش دهید.
*بهترین زمان برای سمپاشی کلزا زمانی است که با تلههای زرد رنگ حاوی آب به ازای هر پنج بوته یک سرخرطومی و یا بر روی بیش از 20 درصد بوتههای کلزا مزرعه، سرخرطومی میبینید. همچنین اگر برروی بیش از 20 درصد بوتهها، تخمریزی هم مشاهده نمودید، بهترین زمان سمپاشی است.
*برای سمپاشی کلزا در زمان گلدهی دقت زیادی نیاز است؛ زیرا باتوجه به اینکه حشرات کامل از گلها تغذیه میکنند با مشاهده سرخرطومی قبل از آسیب رسانی بیشتر به گلها، بهتر است از سمپاشی مانند پهپاد سمپاش استفاده شود تا با وقوع مشکلاتی چون بادبردگی که نتیجه آن عدم سمپاشی یکنواخت است، به محدودهای سم کمتری نرسد.
اکنون باتوجه به استفاده از پهپاد در کشاورزی برای کودپاشی و سمپاشی، خدمات اجاره سمپاش با قیمت مناسب در خدمت کشاورزان ایرانی است تا امکان کاشت در وسعت زیاد را با حداقل هزینه خدمات داشته باشند. ما برای تامین دانه کلزا، روغن و کنجاله مورد نیاز کشورمان سالانه حدود 4 میلیارد دلار هزینه واردات میکنیم که نشان از وابستگی 90 درصدی ما به واردات این محصولات است. فرصتی اقتصادی که برای کشاورزان ما میتواند فرصت طلایی باشد.

سمومی که برای مبارزه با سرخرطومی ساقه خوار کلزا پیشنهاد میگردد، شامل موارد زیر میباشد؛
* حشره کش کلرپیریفوس(دورسبان EC 40%)، در هر هکتار به میزان 2 لیتر مصرف شود.
* تیاکلوپراید( بیسکایا OD 242)، مقدار مصرفی آن 3 لیتر در هر هکتار است.
* دیازینون، در هر هکتار 1 لیتر مصرف شود.

آخرین ها

درباره ما

ارتباط با ما

دفتر مرکزی : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ناحیه نوآوری شریف

دفتر خدمات: کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج، بلوار شیشه مینا، مرکز علمی کاربردی کوشا

واتساپ : 09035505893

پست الکترونیکی: info@afs-agri.com